Gimnazjaliści uczestnikami projektu „Bajki obywatelskie – edukacja małych obywateli”

 

W roku szkolnym 2014/2015 jedenastu uczniów krzanowickiego Zespołu Szkół – Gimnazjum przystąpiło do realizacji ponadszkolnego projektu edukacyjnego pt. „Bajki obywatelskie – edukacja małych obywateli”.

Bajki obywatelskie mają na celu zwrócić uwagę najmłodszym na wiele aspektów codziennego życia, począwszy od postaw proekologicznych, przez opiekę nad słabszymi i chorymi, skończywszy na pomocy zwierzętom czy słuchaniu rodziców. Bajki obywatelskie poruszają także wiele innych aspektów codzienności, jak dzielenie się z innymi czy współpraca w drodze do osiągnięcia jakiegoś celu. Uczą szeroko rozumianych postaw obywatelskich i społecznych.

Pomysłodawcą tego działania jest Stowarzyszenie Ruch Wspierania Inicjatyw Społecznych – U’RWIS z Gaszowic oraz Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych – CRIS z Rybnika. Projekt polegał na zaangażowaniu 30-osobowej grupy gimnazjalistów w wieku 12-15 lat z powiatu raciborskiego, która napisze bajki skierowane do przedszkolaków. Uczniowie krzanowickiego Gimnazjum pomyślnie przeszli rekrutację i zostali zakwalifikowani do zespołu realizującego zadanie. Uczniowie wzięli udział w cyklu trzech warsztatów, podczas których nabyli wiedzę, z jednej strony nt. bajek, zasad ich tworzenia oraz roli, jaką mogą pełnić w procesie aktywizacji społecznej, a z drugiej nt. działalności obywatelskiej.

Szczególnie wartościowe okazały się drugie 3-dniowe warsztaty wyjazdowe. W pięknej scenerii zabytkowych ruin dawnego dworu „Kossaków”, parku otaczającego dawną stanicę harcerską, (jej kierownikiem w latach przedwojennych był druh „Kamyk” – Aleksander Kamiński – autor „Kamieni na szaniec”) oraz zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Góra Bucze”, uczestnicy projektu szukali natchnienia podczas pisania bajek. Gimnazjaliści swoje pomysły na bajki mogli skonsultować ze specjalistami i przelać je na papier. Dodatkowo pod okiem grafika powstały pierwsze ilustracje opowiadań, które znajdą się w bajkowej publikacji i które później trafią do najmłodszych odbiorców.

Dodatkowo uczestnicy projektu podczas wizyt studyjnych odwiedzili miejsca, w których praktycznie realizuje się zasady demokracji, partycypacji i aktywności obywatelskiej.

W oparciu o wiedzę merytoryczną oraz doświadczenia praktyczne uczniowie napisali bajki. Wśród 28 tekstów zaopiniowanych pozytywnie i oddanych do druku znalazło się 12 bajek, których autorami są krzanowiccy gimnazjaliści. Teraz nadesłane bajki zostaną nagrane (znani lokalni przedstawiciele kultury, edukacji, polityki, biznesu użyczą swojego głosu) i wydane w formie audiobooków oraz publikacji z ilustracjami uczniów. Tak opublikowane bajki trafią do naszych przedszkolaków.

Udział w projekcie był dla uczniów zupełnie nowym doświadczeniem i zapewne przyczyni się do upowszechnienia bajki obywatelskiej jako formy nauki, która w prosty i przyjazny sposób przybliży maluchom tak istotne kwestie jak: demokracja, pomoc słabszym czy współdziałanie dla dobra ogółu.

Uczniowie realizujący projekt:

 1. Tomasz Burban

 2. Nikol Burek

 3. Laura Ehr

 4. Aleksandra Jaskot

 5. Sara Lopocz

 6. Laura Mosler

 7. Dominika Musioł

 8. Anna Pośpiech

 9. Mateusz Pytel

 10. Dominika Sztuka

 11. Karolina Znańska.

Opiekun projektu: Marcela Szymańska

Skip to content