GDZIE SZUKAĆ POMOCY? INFORMATOR DLA RODZICÓW ORAZ UCZNIÓW:

 1. LISTA NUMERÓW TELEFONÓW POD KTÓRYMI MOŻNA SZUKAĆ POMOCY!
 • 116 111 – TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY CZYNNY  7 DNI W TYGODNIU, 24 GODZINY NA DOBĘ
 • 800 100 100 – TELEFON DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI W SPRAWACH BEZPIECZEŃSTWA DZIECI
 • INFORMACJE PRAWNE ONLINE DOTYCZĄCE KRZYWDZENIA DZIECI opiekun@fdds.pl
 • 600 070 717 – CENTRUM PRAW KOBIET, codziennie w godz. 10.00-16.00, dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji i potrzebują natychmiastowego interwencyjnego wsparcia
 • 800 120 002 – STOWARZYSZENIE NIEBIESKA LINIA, czynny 24 godziny dla ofiar przemocy w rodzinie
 • PORADNIA TELEFONICZNA NIEBIESKIEJ LINII tel. 22 668 70 00– codziennie w godz. 12.00-18.00, dla ofiar przemocy w rodzinie, tel. 800 70 22 22 – czynny 24 godziny, wsparcie dla osób w stanie kryzysu psychicznego
 • 116 123- INSTYTUT PSYCHOLOGII ZDROWIA, czynny codziennie w godz. 14.00-22.00
 • 800 108 108 – BEZPŁATNY TELEFON PO STRACIE OSÓB BLISKICH – od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-20.00
 • 800 12 12 12 – DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA
 • 801 199 990 – OGÓLNOPOLSKI TELEFON ZAUFANIA NARKOTYKI – NARKOMANIA
 • PORADNIA INTERNETOWA narkomania.org.pl – w której można uzyskać anonimową pomoc   on – line lekarza psychiatry, psychologa   i prawnika.
 1. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

     Lokalizacja: Racibórz, ul. Jana 14

     Tel. 32 415 35 47

Zakres pomocy: diagnoza, terapia indywidualna, zajęcia grupowe, punkt konsultacyjny dla rodziców, poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne, punkt konsultacyjny ds uzależnień od substancji psychoaktywnych

 1. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

     Lokalizacja: Krzanowice, ul. Zawadzkiego 5

     Tel.: 32 410 93 09

4.ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS  PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE KRZANOWICE

     Lokalizacja: Krzanowice, ul. Zawadzkiego 5

     Tel.: 32 410 93 09

 1. GMINNA KOMISJA ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

     Lokalizacja: Krzanowice, ul. Morawska 5. I piętro, pokój nr 11

     Tel.: 32 410 82 02

 1. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

     Lokalizacja: Racibórz, ul. Grzonki 1

     Tel.:  32 415 20 28

 1. CENTRUM PROFILAKTYCZNE DROGOWSKAZ”

     Lokalizacja: Racibórz, ul. Londzina 46

     Tel.: 32 415 31 61

 1. CENTRUM SAMOTNEJ MATKI Z  DZIECKIEM „MAJA”

     Lokalizacja: Racibórz, ul. Sempołowskiej 5

     Tel.: 32 80548 49

 1. ZESPÓŁ KURATORSKIEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ – PION RODZINNY I NIELETNICH

    Lokalizacja: Racibórz, ul. Nowa

    (budynek Sądu Rejonowego)

    Tel.: 32 459 46 50

 1. OŚRODEK INFORMACJI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

    Lokalizacja: Racibórz, Plac Okrzei

    Tel.:  32 415 44 08

 1. PERSONA- Ośrodek Interwencji Kryzysowej

    Lokalizacja: Racibórz, ul. Karola Miarki 7/1, tel. 32/414-96-90

 1. OGÓLNOPOLSKI TELEFON ZAUFANIA

    Tel.: 801 199 990 (czynny codziennie od godziny 16.00 –21.00)

 1. NIEBEZPIECZNE SYTUACJE: Numer 112

     to numer alarmowy, pod który możesz zadzwonić, gdy znajdziesz się w niebezpiecznej sytuacji

 1. POLICJA –  Numer 997

Komenda w Raciborzu : tel. 32 459 42 00

Komenda w Krzyżanowicach tel.32 46 766 10

 1. POGOTOWIE RATUNKOWE – Numer 999

       Pogotowie w  Raciborzu: tel. 32 755 51 20

Opracowanie: A. Strzeduła

Skip to content