Emilia Osadnik laureatką VIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastyczny pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”

Emilia Osadnik uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej w Krzanowicach zajęła I miejsce, na szczeblu wojewódzkim, w Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”.

Centralna Komisja Konkursowa oceniła 96 prac zgłoszonych przez 36 116 dzieci z 2 987 szkół podstawowych.

„Konkurs przebiegał pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prowadzony był we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy i przy wsparciu medialnym redakcji: Telewizji Polskiej S.A. Programu I, dwutygodnika Agro Serwis, telewizji interaktywnej Agronews.com.pl, Tygodnika Poradnika Rolniczego, magazynu rolniczego Agro Profil, witryny Gospodarz.pl Twój Portal Rolniczy, portalu Agrobaca Top Traktor, miesięcznika Agrotechnika, portalu i miesięcznika Wieści Rolnicze, Magazynu Ludzi Przedsiębiorczych Agro, magazynu Rolniczy Przegląd Techniczny.

Celem konkursu było promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzacja wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Prace wykonane przez uczestników Konkursu, były tak różne pod względem technicznym, dotyczyły jednego, ważnego tematu – upadków stanowiących grupę zdarzeń wypadkowych najczęściej występujących w gospodarstwach rolnych. W 2018 r. Kasa większość działań prewencyjnych prowadzi pod hasłem „UPADEK TO NIE PRZYPADEK” – konkurs wpisuje się zatem w założenia tej kampanii” (strona KRUS).

Uczennica naszej szkoły będzie uczestniczyć w uroczystym podsumowaniu tegorocznej edycji Konkursu 15 czerwca w Sali Odczytowej Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie.

Skip to content