Dzień profilaktyki alkoholowej i uzależnień behawioralnych w naszej szkole

W dniu 9 grudnia br. w współpracy z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Alkoholowych w Krzanowicach zorganizowano i sfinansowano warsztaty profilaktyczne dla uczniów kl. V -VII.

Zajęcia były prowadzone przez panią Monikę Wnuk – przedstawicielkę Centrum Szkoleniowego ,,Infinity” w Jastrzębiu-Zdroju, psychologa i certyfikowanego trenera umiejętności psychospołecznych.

W warsztatach wzięło udział 46 uczniów. Dla uczniów kl. V b  (11 uczniów) odbyły się warsztaty nt. ,,Mobbing rówieśniczy”, dla dziewcząt z klas VI VII (20 uczennic) nt. ,,Profilaktyka depresji i samookaleczeń” oraz dla chłopców z klasy VII (15 uczniów) nt. ,,Uzależnienia”.

Zajęcia miały na celu przede wszystkim: wzmocnienie postawy wrażliwości na  cierpienie drugiego człowieka, nabycie umiejętności  rozpoznania i przeciwdziałania własnym barierom uniemożliwiającym reagowanie na przemoc, wzmocnienie postawy odpowiedzialności za własne wybory, zdobycie rzetelnej wiedzy na temat objawów i faz rozwoju uzależnień, wzrost wiedzy na temat objawów depresji, przełamania stereotypów korzystania z pomocy specjalistów w razie potrzeby oraz odkrycia własnych zasobów pozwalających pokonać depresję.

                                                                        Alina Strzeduła- pedagog szkolny

Skip to content