Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole

W tym roku Dzień Edukacji Narodowej świętowaliśmy 12 października. Po dwóch pierwszych lekcjach udaliśmy się na spotkanie z naszymi wychowawcami. Godzina ta była też okazją, by podejść do uczących nas nauczycieli i im podziękować oraz złożyć życzenia. Potem odbyła się uroczysta akademia z udziałem całej społeczności szkolnej i zaproszonych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas: Pan Andrzej Strzedulla – burmistrz Krzanowic, Pani Ewa Wita – inspektor ds. oświaty, Pani Lidia Steiner – przedstawicielka Rady Rodziców, emerytowane dyrektorki: Pani Kornelia Lach i Pani Teresa Mandrysz oraz byłe nauczycielki i pracownicy.

Na początku akademii Pan Dyrektor zwrócił się do zebranych ze słowami ciepłego powitania, opowiedział o okolicznościach powstania Komisji Edukacji Narodowej (w tym roku mija 250 rocznica jej utworzenia) oraz zwrócił uwagę na znaczenie edukacji w życiu młodego pokolenia:

W części artystycznej dzisiejszej akademii wybrzmią w wykonaniu Wiolinek słowa o następującej treści:   

Taka nam już natura jest dana
że musimy wciąż sięgać do chmur
stale zdobywać coś, stawkę podbijać
i mnóstwo nowych zaliczać gór…

 Z pewnością ta przywołana potrzeba rozwijania się, poszerzania horyzontów, pokonywania własnych słabości świadczy o naszej wielkości, o naszym człowieczeństwie. Z drugiej jednak strony, myślę, że realizacja naszych celów nie byłaby możliwa, gdybyśmy na swej życiowej drodze nie spotkali wyjątkowych ludzi, którzy pozwoli nam uwierzyć w siebie i pokazali jak sięgać do chmur czy zaliczać nowe góry! Tymi ludźmi są niewątpliwie WASI NAUCZYCIELE, PEDAGODZY I WYCHOWAWCY, którzy na co dzień swoim powołaniem i zaangażowaniem wspierają rodziców w Waszym wychowaniu, opiece i kształceniu. Obchodzone 14 października święto polskiej oświaty przypomina o wielkiej wartości, jaką jest edukacja kolejnych pokoleń Polek i Polaków.

Potem głos zabrali zaproszeni goście, a po nich miał miejsce moment wręczenia nagród dyrektora i za jubileusze pracy oraz akty nadania wyższego stopnia awansu zawodowego.

Druga część uroczystości została przygotowana przez uczniów – swój program artystyczny zaprezentowali pierwszacy (pod opieką p. Katarzyny Bulendy i p. Dominik Świerczek), zespół ,,Wiolinki” (prowadzony przez p. Agnieszkę Kawulok). Z kolei starsze dzieci wystąpiły z dwiema scenkami rodzajowymi: ,,Czy chciałbyś być nauczycielem?” (przyg. p. Ewa Bartosz) oraz ,,Ucz się, ucz…” (przyg. p. Debora Kosel-Strózik). Następnie Samorząd Uczniowski ogłosił wyniki plebiscytu na najlepszego nauczyciela. Głosowanie, w którym wzięli udział uczniowie klas 4-8, dotyczyło następujących kategorii:

– najlepszy przyjaciel (zwyciężyła p. Ewa Bartosz)
– nauczyciel najbardziej pomysłowy (p. Anna Januszkiewicz)
– najlepszy organizator (p. Adam Gębski)
– nauczyciel najbardziej cierpliwy (p. Urszula Słoka)
– mistrz elegancji (p. Agnieszka Nowak)
– nauczyciel super sprawiedliwy (p. Dominika Urbas)
– mistrz humoru (p. Janusz Duda)
– nauczyciel najbardziej wysportowany (p. Zbigniew Szymański)
– nagroda specjalna ,,Dyrektor na szóstkę” (p. Marcin Obrusnik).

Z okazji święta oświaty życzymy naszym nauczycielom satysfakcji z wykonywanego zawodu, zdrowia oraz radości na co dzień. Dziękujemy im za uśmiech, za trud, za serce…

Marcela Szymańska

Skip to content