Dzień Bezpieczeństwa w naszej szkole

Dnia 10.12.2018 roku  w naszej szkole obchodzono  Dzień Bezpieczeństwa pt. Bezpiecznie na wsi, który został zorganizowany po raz pierwszy w ramach programu wychowawczo – profilaktycznego oraz współpracy naszej szkoły z Kasą Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych w Raciborzu, Urzędem Miejskim w Krzanowicach, OIP w Katowicach.

W tym dniu podsumowano wcześniejsze działania i przygotowania uczniów z terenu gminy w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa.

Drużyny uczniowskie z ZSP w Wojnowicach, Borucina i SP Krzanowice mogły zaprezentować talenty aktorskie w Konkursie Teatralnym: Bezpiecznie na wsi. Celem konkursu było promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego. Scenki zawierały przesłania kampanii KRUS:

Upadek to nie przypadek!

Nie daj się wkręcić!

Dobrze traktujesz mniej ryzykujesz.

Scenki obejmowały również temat ochrony środowiska naturalnego.

Forma przedstawienia była dowolna: wiersz, pantomima, scenka teatralna.

W przeglądzie teatralnym wzięło udział 16 uczniów – 4 zespoły ze szkół z terenu Gminy Krzanowice.

Jury w składzie:

przewodnicząca: Katarzyna Łozińska – nauczyciel polonista,

wiceprzewodnicząca: Krystyna Laucman – kierownik KRUS Racibórz,

Mariola Czernicka – wydział rolnictwa i ochrony środowiska Urząd Miejski Krzanowice, Agnieszka Plaskacz – pracownik prewencji KRUS Racibórz

przyznało następujące miejsca:

 • I miejsce  – ZSP w Borucinie, za scenkę: Ostrożność na wsi nie zawadzi…. Uczniów do konkursu przygotowała mgr Irena Hlubek.
 • II miejsce – SP Krzanowice za scenkę: Ostry dyżur. Uczniów przygotowała mgr Bożena Kreis.
 • III miejsce – ZSP w Wojnowicach, scenka: W lesie – opiekunem uczniów była mgr Barbara Sawina.
 • IV miejsce – SP Krzanowice za scenkę: Rolnik szuka odpowiedzialnej żony. Uczniów przygotowała mgr Anida Kaczmar.

Podsumowano również Gminny Konkurs Plastyczny pt. Bezpiecznie na wsi..., na który wpłynęło aż 160 prac.

Jury w składzie:

przewodnicząca – Maria Mleczko – Kandziora – artysta plastyk, Agnieszka Plaskacz – pracownik prewencji Krus, Danuta Adamczyk – inspektor do spraw promocji, pracownik UM w Krzanowicach przyznało następujące miejsca:

 • I miejsce – Wiktoria Szebel – ZSP Borucin – opiekun plastyczny: mgr Mariola Kandziora,
 • II miejsce – Sandra Poloczek – SP Krzanowice – opiekun: mgr Aleksandra Osadnik
 • III miejsce – Weronika Skowranek – SP Krzanowice – opiekun; mgr Aleksandra Osadnik,
 • IV miejsce – Kinga Matyka – ZSP w Wojnowicach – opiekun: mgr Aleksandra Osadnik,
 • wyróżnienia otrzymali:

Patrycja Antończyk, Natalia Siwoń – SP Krzanowice, opiekun plastyczny mgr Aleksandra Osadnik,

Bartosz Kuc, Paweł Gajdeczka – ZSP w Borucinie – opiekun plastyczny: mgr Mariola Kandziora.

Nagrody wręczono podczas uroczystej gali, na której obecni byli tak zacni goście jak: burmistrz Andrzej Strzedulla, przedstawiciele firmy Agrofun w Raciborzu, KRUS oraz pani dyrektor dr Kornelia Lach.

W dalszej części dnia uczniowie gminnych szkół uczestniczyli w zajęciach praktycznych i pogadankach związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem.

Pani Agnieszka Plaskacz podczas spotkania i projekcji filmu „ Rodzina Porażków” zapoznała uczniów nauczania zintegrowanego z zagrożeniami i sposobami zapobiegania wypadkom, ze zwróceniem szczególnej uwagi na problem związany z upadkami osób, ale również zagrożeń ze strony zwierząt gospodarczych.

Z kolei uczniowie klas IV – VIII wzięli udział  w zajęciach z pierwszej pomocy medycznej przygotowanych przez panią Simonę Musioł –  pracownika  Raciborskiego Pogotowia Ratunkowego oraz strażaków z Państwowej Straży Pożarnej z Raciborza. Najmłodsi z zaciekawieniem oglądali wnętrze i wyposażenie wozu strażackiego.

Przedstawiciele policji: st.sierż. sztab. Edyta Mazur i  asp. szt. Krzysztof Klimek na zajęciach z  klasami  7 i 8  omówili przykłady niebezpiecznych i nieodpowiedzialnych zachowań, które mogą prowadzić do konfliktów z prawem. Podczas prelekcji policjantka i dzielnicowy, przedstawili zagadnienia dotyczące odpowiedzialności karnej nieletnich. Policjanci rozmawiali z młodzieżą na temat współczesnej przestępczości, z którą młodzi ludzie mogą spotkać się zarówno w „realu” jak i w Internecie. Szczególną uwagę poświęcono zjawisku cyberprzemocy, jej przyczyn i sposobów obrony przed nią. Mundurowi apelowali do swoich słuchaczy o świadome podejmowanie decyzji, które mogą mieć wpływ na całe późniejsze życie oraz o rozwagę przy poruszaniu się w cyfrowym świecie. Mundurowi omówili zagrożenia płynące z posiadania i zażywania narkotyków i dopalaczy. Nie zabrakło także kilku zdań zachęcających młodzież do podjęcia służby w Policji w ramach programu ,,Policję tworzą ludzie, twórzmy ja razem”.

Sponsorami Dnia Bezpieczeństwa w naszej Gminie byli:

 • KRUS OR Częstochowa
 • Urząd Miejski Krzanowice
 • Agrofun Racibórz
 • Zrzeszenie Plantatorów Roślin Okopowych w Raciborzu
 • Państwowa Inspekcja Pracy
 • księgarnia Sowa.

                                                                                             Aleksandra Osadnik

Skip to content