Dziecię nam się narodziło – szkolne jasełka 2019

Oto się Bóg Ojciec zlitował nad światem,

Zesłał Syna Swego, by stał się nam bratem.

Aby nas wykupił od grzechu Adama,

Byśmy kiedyś mogli przejść przez nieba bramę…

Ostatni dzień przed przerwą bożonarodzeniową przebiegał w naszej szkole w świątecznej atmosferze. Po pierwszych trzech lekcjach w zespołach klasowych odbywały się wigilijki klasowe. Był to czas przeznaczony na wspólne dzielenie się opłatkiem, wzajemne składanie sobie życzeń oraz klasowe śpiewanie kolęd i pastorałek. Po tych integrujących chwilach cała społeczność szkolna zgromadziła się w sali gimnastycznej, gdzie poprzez betlejemską scenerię przenieśliśmy się do czasów narodzin Chrystusa.

W tym przedświątecznym dniu swoją obecnością zaszczycili nas: Jarosław Gałkowski (zastępca burmistrza), Teresa Draganek i Teresa Mandrysz (emerytowane dyrektorki szkoły), emerytowani nauczyciele i byli pracownicy obsługi. Przybył także ks. proboszcz Marek Wcisło, by spędzić z nami ten czas.

Po oficjalnym powitaniu zgromadzonych przez Panią Dyrektor Kornelię Lach i złożeniu życzeń świątecznych przez Przedstawiciela organu prowadzącego głos zabrali uczniowie, prezentując przed publicznością bogate w treść i przesłanie kilkuaktowe jasełka. Zgromadzeni poznali na nowo historię narodzin Bożego Dzieciątka: od wydania nakazu spisu ludności, wędrówki Józefa i Maryi z Nazaretu do Betlejem, przez brak gościnności tamtejszych mieszkańców, po narodziny Jezusa w stajni i odwiedziny pasterzy oraz Trzech Możnowładców.

Zespół aktorski składający się z blisko dwudziestu uczniów z klas IV-VIII oraz tancerek z klas I-III wykazał się wielkim talentem i zaangażowaniem. Dopełnieniem słowa mówionego były sugestywnie dobrane utwory muzyczne wzmagające doznania artystyczne. Atmosferę tamtych czasów tworzyła trójwymiarowa scenografia i oryginalnie dobrane kostiumy. Te wszystkie elementy pozwoliły oglądającym przeżyć raz jeszcze Boże Narodzenie.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym za to piękne przeżycie. Szczególne podziękowania należą się nauczycielom przygotowującym widowisko: Beacie Kalei-Gorzalnik, Deborze Kosel-Strózik, Annie Kołodziejskiej i Bożenie Kreis.

Na zakończenie jasełkowego spotkania przy akompaniamencie akordeonu odśpiewaliśmy kolędę „Narodził się Jezus Chrystus” (pod opieką muzyczną Aurelii Trojańskiej), a następnie Pani Dyrektor złożyła wszystkim zebranym ciepłe życzenia świąteczne:

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Wam:

aby radość Bożego Narodzenia pozwoliła nam usłyszeć drugiego Człowieka.
a światło Gwiazdy Betlejemskiej ogrzało nasze serce i umocniło nas wzajemną życzliwością.

Niech błogosławieństwo nowonarodzonego Jezusa
wypełnia nam dni świąteczne i każdy dzień Nowego Roku 2020 miłością i pokojem.

Po części oficjalnej obecni, byli i emerytowani pracownicy szkoły spotkali się przy wigilijnym stole w szkolnej stołówce.

M.Szymańska

Skip to content