Działania profilaktyczno – edukacyjne pedagoga szkolnego

9 i 15 września 2016  r. w ramach działań profilaktycznych i realizacji rządowego programu Bezpieczna + oraz ogólnopolskiej kampanii ,,Odpowiedzialny kierowca”  odbyły się  pogadanki z przedstawicielami Policji dla uczniów naszej szkoły.

9.09.2016 r. dzielnicowy Posterunku Policji w Krzyżanowicach asp. sztab. Krzysztof Klimek spotkał się z uczniami klas I – III edukacji wczesnoszkolnej, żeby porozmawiać o bezpieczeństwie w drodze do  i ze szkoły, przepisach ruchu drogowego oraz o różnych zagrożeniach.

15.09.2016 r. oficer prasowy KPP w Raciborzu kom. Mirosław Szymański podczas spotkania z uczniami kl. IV SP  skoncentrował swoją uwagę na zagadnieniu dotyczącym narkotyków i dopalaczy. Podczas pogadanki  omówił, co z prawnego punktu widzenia może grozić za zażywanie i posiadanie narkotyków. Policjant zapoznał dzieci z procedurami, jakie są podejmowane w przypadku znalezienia u kogoś nielegalnych środków odurzających. Podczas spotkania nie zabrakło też informacji o dopalaczach. Uczniowie dowiedzieli się, czym może grozić nabywanie i zażywanie tego rodzaju substancji. Mundurowy apelował do młodych ludzi o rozwagę i świadome podejmowanie decyzji, które mogą mieć wpływ na ich całe późniejsze życie. Ponadto policjant przedstawił młodzieży zagrożenia płynące z cyberprzemocy i cyberprzestępczości. Przypomniane także zostały podstawowe przepisy ruchu drogowego dotyczące pieszego i rowerzysty.W trakcie spotkania z uczniami kl. IV SP omówiony został też temat konsekwencji prawnych związanych z popełnianiem czynów karalnych przez nieletnich oraz odpowiedzialności rodziców.  Na pamiątkę wizyty  uczniowie otrzymali druczki planu lekcji. W najbliższym czasie otrzymają także ulotki informacyjne oraz odblaski.

W tym roku szkolnym planuje się także spotkanie z policjantem dla uczniów Gimnazjum oraz rodziców naszych wychowanków.

Inicjatorem obu spotkań był pedagog szkolny, mgr Alina Wiśniewska.

Wykonano także wystawę gazetki szkolnej  dotyczącą kampanii ,,Odpowiedzialny kierowca”.

Alina Wiśniewska

 

Skip to content