Działania profilaktyczno – edukacyjne pedagoga szkolnego

9 i 15 września 2016  r. w ramach działań profilaktycznych i realizacji rządowego programu Bezpieczna + oraz ogólnopolskiej kampanii ,,Odpowiedzialny kierowca”  odbyły się  pogadanki z przedstawicielami Policji dla uczniów naszej szkoły.

9.09.2016 r. dzielnicowy Posterunku Policji w Krzyżanowicach asp. sztab. Krzysztof Klimek spotkał się z uczniami klas I – III edukacji wczesnoszkolnej, żeby porozmawiać o bezpieczeństwie w drodze do  i ze szkoły, przepisach ruchu drogowego oraz o różnych zagrożeniach.

15.09.2016 r. oficer prasowy KPP w Raciborzu kom. Mirosław Szymański podczas spotkania z uczniami kl. IV SP  skoncentrował swoją uwagę na zagadnieniu dotyczącym narkotyków i dopalaczy. Podczas pogadanki  omówił, co z prawnego punktu widzenia może grozić za zażywanie i posiadanie narkotyków. Policjant zapoznał dzieci z procedurami, jakie są podejmowane w przypadku znalezienia u kogoś nielegalnych środków odurzających. Podczas spotkania nie zabrakło też informacji o dopalaczach. Uczniowie dowiedzieli się, czym może grozić nabywanie i zażywanie tego rodzaju substancji. Mundurowy apelował do młodych ludzi o rozwagę i świadome podejmowanie decyzji, które mogą mieć wpływ na ich całe późniejsze życie. Ponadto policjant przedstawił młodzieży zagrożenia płynące z cyberprzemocy i cyberprzestępczości. Przypomniane także zostały podstawowe przepisy ruchu drogowego dotyczące pieszego i rowerzysty.W trakcie spotkania z uczniami kl. IV SP omówiony został też temat konsekwencji prawnych związanych z popełnianiem czynów karalnych przez nieletnich oraz odpowiedzialności rodziców.  Na pamiątkę wizyty  uczniowie otrzymali druczki planu lekcji. W najbliższym czasie otrzymają także ulotki informacyjne oraz odblaski.

W tym roku szkolnym planuje się także spotkanie z policjantem dla uczniów Gimnazjum oraz rodziców naszych wychowanków.

Inicjatorem obu spotkań był pedagog szkolny, mgr Alina Wiśniewska.

Wykonano także wystawę gazetki szkolnej  dotyczącą kampanii ,,Odpowiedzialny kierowca”.

Alina Wiśniewska