Dyrektor naszej szkoły została Damą Orderu św. Stanisława

Wszyscy zapewne wiemy, że Pani Kornelia Lach – poza pracą zawodową – od ponad 20 lat prowadzi badania folklorystyczne. Do kręgu Jej zainteresowań należy szczególnie dziedzictwo kultury duchowej i materialnej subregionu raciborskiego.

Pani Dyrektor wyniki swoich badań (wraz z naukowym opracowaniem) opublikowała w kilku książkach: Wierzenia, zwyczaje i obrzędy. Folklor pogranicza polsko-czeskiego – pionierskiej pozycji, która ukazała się w 2000 roku w prestiżowym wydawnictwie Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego; 100 lat parafii Borucin. 1906-2006 (Opole 2006), Kapliczki i krzyże przydrożne w Krzanowicach – wespół z J. Draganek-Cybulską (Racibórz 2008), Kult św. Floriana w powiecie raciborskim (Opole 2014 ), Hassermany, klekanice i inne stwory… Podania ludowe na polsko-czeskim pograniczu (Racibórz 2015).  Ponadto pod Jej redakcją ukazały się cztery pozycje z zakresu edukacji regionalnej. Swoje studia i artykuły naukowe publikuje na łamach ogólnopolskich czasopism naukowych oraz w wielu pracach zwartych wydawanych w różnych ośrodkach akademickich w kraju. Wygłosiła również ponad 30 referatów na konferencjach o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i regionalnym.

Nie sposób wymienić wszystkich zasług Pani K. Lach. Pamiętamy, że jest założycielką Izby Regionalnej w Borucinie. Dzięki Jej staraniom dokonano nagrania pieśni morawskich zachowanych w pamięci najstarszych mieszkańców. Swoją wiedzą naukową podzieliła się, będąc ekspertem wprowadzającym widzów w tematykę filmów edukacyjnych (projekt „Śląski Spichlerz – tradycje kulturowe ziemi raciborskiej”) promujących najpiękniejsze zwyczaje i obrzędy kultywowane współcześnie w Raciborskiem. Nasza szkoła prowadzi owocną współpracę ze szkołami z zagranicy (Czechy, Słowacja, Niemcy, Ukraina).

Biogram Pani Dyrektor odnaleźć możemy w dwóch encyklopediach: Who is Who w Polsce. Encyklopedia biograficzna z  życiorysami znanych Polek i Polaków oraz Who is Who European Women.

Za swoje dokonania zawodowe była wielokrotnie nagradzana. Może się także poszczycić odznaczeniami za wzorową postawę społeczną: nominacją do nagrody II edycji „Pantofelek 2006 r. – odkrywanie wielkich ludzi w małym świecie”, odznaką „Przyjaciel Dziecka” (2012), statuetką „Mieszko” (2014), prestiżową nagrodą „Narcyz” (2015).

13 maja 2018 r. w katedrze św. Krzyża w Warszawie Pani Kornelia Lach odebrała kolejne prestiżowe wyróżnienie: Order Świętego Stanisława (Order III klasy – Krzyż Komandorski) i została wpisana do rejestru Kawalerów i Dam Orderów. Warto w tym miejscu uzupełnić, iż odznaczenie to ustanowił w dniu 7 maja 1765 roku król Stanisław August Poniatowski dla najbardziej zasłużonych Polaków. Odznaczenia przyznaje się i wręcza rokrocznie zgodnie ze Statutami i Dewizą Orderu – Praemiando Incitat „nakazującymi odwagę czynienia Dobra ku chwalebnemu dzieł naśladowaniu”. Przed odznaczeniem Pani Kornelii Lach Kapituła przypomniała Jej zasługi dla dobra publicznego. Wśród tegorocznych odznaczonych są przedstawiciele świata nauki, medycyny, kultury, prowadzący działalność charytatywną oraz wojskowi. 

W miniony czwartek, tj. 17.05., uczciliśmy to wielkie wydarzenie, organizując uroczysty apel podczas którego samorządy uczniowskie wręczyły Pani Dyrektor symboliczne bukiety kwiatów oraz złożyły Jej w imieniu całej społeczności szkolnej życzenia i wyrazy uznania oraz szacunku za dobro czynione na co dzień i wzorową postawę, z której możemy czerpać inspirację. Niezmiernie cieszy nas fakt, iż wieloletnie starania Pani Dyrektor zostały dostrzeżone i uhonorowane na tak wysokim szczeblu. 

M.Sz.

Skip to content