Dorota Świerczek z ZS Krzanowice laureatką VII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”

14 czerwca 2017 roku Dorota Świerczek brała udział w uroczystej Gali w Warszawie. Towarzyszyli jej rodzice i wicedyrektor ZS Krzanowice mgr Marcin Obrusnik. Obecność w finale ogólnopolskim była możliwe dzięki zdobyciu wcześniej pierwszego miejsca na etapie wojewódzkim.

Należy dodać, że w finale  nagrodzono tylko 56 prac spośród 35 tysięcy nadesłanych na konkurs z całej Polski.

Tradycyjnie już honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem sprawował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a wsparcia organizacyjnego udzielał Państwowa Inspekcja Pracy. Patronat medialny sprawowały redakcje: dwutygodnika AGRO SERWIS, Telewizji Interaktywnej Agronews.com.pl, tygodnika „Poradnik Rolniczy”, magazyn rolniczy „Agro Profil” oraz Gospodarz.pl, Twój Portal Rolniczy.

Celem konkursu było promowanie pozytywnych wartości związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, a także popularyzacja wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.  Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”,zwracała uwagę uczniów wiejskich szkół podstawowych na zagrożenia związane z obecnością w gospodarstwie rolnym substancji chemicznych, w tym przede wszystkim substancji żrących, paliw, chemicznych środków ochrony roślin, nawozów (szczególnie wapna palonego) i rozpuszczalników organicznych, a także substancji szkodliwych powstających w procesie produkcji rolniczej.

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu pracy plastycznej, w dowolnej technice, w formacie A3, ilustrującej hasło konkursowe.

Laureaci każdego ze szczebli otrzymali nagrody, a finał etapu centralnego  miał miejsce w Warszawie, w Sali Kolumnowej Sejmu,  gdzie autorzy najciekawszych prac otrzymali atrakcyjne nagrody: sprzęt multimedialny ufundowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także zestawy upominków przygotowane przez MRiRW, PIP, patronów Konkursu oraz firmy współpracujące.

Dorota miała również możliwość zwiedzenia  Sejmu w Warszawie.

Gratulujemy Dorotce i Jej Rodzicom!

Uczennicę do konkursu przygotowała mgr Aleksandra Osadnik.

A. Osadnik

Skip to content