Dorota Himel laureatką wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z języka niemieckiego

Od wielu lat przygotowuję uczniów do konkursów z języka niemieckiego. Moja praca z uczniami wymaga wiele czasu i zaangażowania. W tym roku szkolnym spodziewałam się wysokich wyników, gdyż dwie uczennice: Dorota Himel i Sara Lopocz już w drugiej klasie były finalistkami wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z języka niemieckiego.

Do etapu szkolnego, który odbył się w listopadzie w naszej szkole, przystąpiło 9 uczniów. Czworo z nich, tj. Sara i Dorota oraz Justyna Neblik i Dominik Ternka, zakwalifikowało się do drugiego, rejonowego etapu, na który w styczniu udaliśmy się do Rybnika. Bardzo ucieszył nas fakt, iż Sara i Dorota dostały się do wojewódzkiego etapu tego konkursu. Dziewczyny są bardzo ambitne i pilne. Regularnie, od dwóch lat spotykały się ze mną na kółku z języka niemieckiego, dlatego uważam, że przygotowałam je do tego konkursu najlepiej jak to możliwe. W marcu udałyśmy się na ostatni etap  konkursu i dziewczyny stanęły na wysokości zadania. Sara Lopocz została finalistką, natomiast Dorota Himel laureatką wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z języka niemieckiego. Tym samym Dorota została zwolniona z trzeciej części egzaminu gimnazjalnego – z języka obcego. Zarówno z egzaminu podstawowego jak i z rozszerzonego z języka niemieckiego otrzyma maksymalną liczbę punktów.

11 kwietnia udałyśmy się na uroczystą galę wręczenia zaświadczeń laureatom wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów z terenu województwa śląskiego. Na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach  Śląski Kurator Oświaty –  mgr Urszula Bauer bardzo ciepło nas przywitała. Skierowała wiele słów podziękowań do dyrektorów, nauczycieli opiekunów i rodziców za rozwijanie w młodych ludziach ciekawości świata, za wspieranie i motywowanie. Uczniom gratulowała znalezienia się w zaszczytnym gronie 550 laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych. Dodam, że wśród tych uczniów tylko 27 było z języka niemieckiego, dlatego jest to dla nas szczególne wyróżnienie. Dorota otrzymała z rąk pani kurator zaświadczenie, upominki i list gratulacyjny za wybitne osiągnięcia potwierdzające niewątpliwy talent i umiejętności zdobyte w trakcie nauki w szkole. Zdobycie tego tytułu wymagało dużego wysiłku, systematyczności i determinacji w dążeniu do założonego celu. W imieniu pani dyrektor Kornelii Lach odebrałam pismo Rektora Uniwersytetu Śląskiego, w którym winszował wytrwałości w krzewieniu wiedzy i podkreślił rzetelną i efektywną współpracę nauczycieli, dyrektora i uczniów naszej szkoły. Pani kurator skierowała też do dyrektorów i nauczycieli listy gratulacyjne, w których dziękowała za mądre inspirowanie młodych ludzi do naukowych poszukiwań, za kształcenie w nich chęci odkrywania różnych obszarów wiedzy, a także za wytrwałe uczenie konsekwencji w podążaniu do obranego celu. 

Gala ta była pięknym uwieńczeniem mojej pracy z dziewczynami i inspiracją do podejmowania nowych wyzwań. Uczennicom gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

Dominika Urbas

Skip to content