Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej GIMNAZJALISTA 2017

26 października br. w naszym Gimnazjum odbył się szkolny etap Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej – GIMNAZJALISTA 2017 Świadectwo i misja w Dziejach Apostolskich i Listach św. Pawła, którego organizatorem był Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu wraz z Kuratorium Oświaty w Opolu. W Konkursie wzięło udział 17 gimnazjalistów z klas I-III. Konkurs miał formę pisemnego testu zawierającego zadania zamknięte i krótkiej odpowiedzi.

Organizatorzy tak napisali o tej inicjatywie: 

Temat tegorocznej edycji Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej – GIMNAZJALISTA 2017 nawiązuje do tematyki roku duszpasterskiego, który rozpocznie się w I niedzielę Adwentu i będzie odbywał się pod hasłem „Świadectwo – misja – Idźcie i głoście!” Warto w tym miejscu przypomnieć, że w roku 2016 obchodzimy 1050-lecie Chrztu Polski. Zaś naturalną koleją rzeczy jest to, że po przyjęciu wiary i doświadczeniu spotkania z Jezusem, następuje kolejny krok, czyli świadectwo i misja. Świadek to osoba, która była obecna przy jakimś wydarzeniu, mogąca o tym opowiedzieć. Świadectwo wiary mogą więc złożyć osoby, które osobiście spotkały Chrystusa, doświadczyły Jego miłości i są przekonane o Jego działaniu w ich życiu. Takimi świadkami byli na początku apostołowie i uczniowie, którzy żyli w czasach Jezusa, chodzili ze swoim Mistrzem i znali Go osobiście.
W tegorocznym konkursie GIMNAZJALISTA pragniemy więc przyjrzeć się bliżej, jak wyglądało świadectwo Apostołów i uczniów apostolskich oraz w jaki sposób rozwijała się misyjność Kościoła u jego początków. Jako źródło posłużą nam Dzieje Apostolskie i wybrane Listy św. Pawła. Znajdujemy tu liczne przykłady, jak w mocy Ducha Świętego przekazywane było świadectwo o zmartwychwstałym Chrystusie kolejnym pokoleniom. Apostoł Piotr, bracia: Jakub i Jan, diakoni: Szczepan i Filip, Barnaba oraz Szaweł, który po nawróceniu stał się gorliwym apostołem Jezusa, Tymoteusz i Sylas, a także małżonkowie: Pryscylla i Akwila – to chrześcijanie, którzy nie tylko słowem, ale także czynami i swoją postawą przyznawali się do wiary w Jezusa i głosili ją innym, nawet za cenę utraty własnego życia. Wpatrując się w ich przykład możemy się uczyć, jak z odwagą i przekonaniem dawać świadectwo o Jezusie Chrystusie dzisiaj (źródło: http://www.diecezja.opole.pl/index.php/katecheza/konkursy/gimnazjalista-2017).

Za przebieg etapu szkolnego w naszej szkole odpowiadał ks. Tomasz Cymbalista, który również przygotował i zgłosił udział uczniów w Konkursie. Natomiast nad właściwym przebiegiem Konkursu czuwała komisja w składzie: wicedyrektor Marcin Obrusnik, ks. Tomasz Cymbalista, Marcela Szymańska.

Do etapu rejonowego zakwalifikują się ci uczniowie, którzy uzyskają co najmniej 75% punktów możliwych do zdobycia. Wyniki zostaną podane wkrótce.

M.Szymańska

Skip to content