Dawid Urbas – Laureat Konkursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego

Dawid Urbas – Laureat Konkursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego

Uczniowie naszej szkoły corocznie biorą udział w kuratoryjnych konkursach przedmiotowych, których pierwszy etap – szkolny, ma miejsce w listopadzie.

Do konkursu z języka niemieckiego na tym etapie przestąpiło 6 uczniów. Aby zakwalifikować się do następnego etapu – rejonowego, należało wykonać poprawnie minimum 80% zadań testowych. Wymaganą liczbę punktów (54 z 60) uzyskał jedynie uczeń klasy VIIIb – Dawid Urbas, z którym pracuje p. Dominika Urbas.

Drugi etap miał miejsce w styczniu w Rybniku. Tam poziom trudności okazał się dużo wyższy jednak Dawid uzyskał wymaganą liczbę punków – 53 i zakwalifikował się do trzeciego, wojewódzkiego etapu.

Dawid pilnie przygotowywał się do tej ostatniej części, gdyż wymagania są na bardzo duży poziomie, a stawka jest wysoka – zwolnienie ze sprawdzianu ósmoklasisty z języka obcego. W marcu, również w Rybniku odbył się ostatni konkurs. Z całej Delegatury Rybnickiej na ten szczebel konkursu dostało się tylko szesnastu uczniów. Zadania okazały się trudne, jednak Dawidowi udało się zdobyć 93% punktów na 85% wymaganych! Został Laureatem Konkursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2019/2020. Jest to ogromny sukces, gdyż uczeń będzie zwolniony ze sprawdzianu ósmoklasisty z języka obcego i otrzyma za tę część sprawdzianu 100% punktów jak również otrzyma 10 pkt. wybierając szkołę ponadpodstawową.

Gratulujemy Dawidowi życzymy dalszych sukcesów.

Dominika Urbas

Skip to content