Dawid Urbas finalistą Konkursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego

Co roku uczniowie naszej szkoły biorą udział w kuratoryjnych konkursach przedmiotowych, których pierwszy etap (tzw. szkolny) odbywa się w listopadzie. Do konkursu z języka niemieckiego na tym etapie przestąpiło wówczas 9 uczniów. Dwóch z nich, tj. Dawid Urbas z klasy VII b i Marcel Lopocz VII a, bez żadnych trudności zdobyło wymaganą liczbę punktów (minimum 80% zadań testowych wykonanych poprawnie) i tym sposobem zakwalifikowało się do etapu rejonowego.

Drugi etap miał miejsce w styczniu 2019 r. w Rybniku. Tam poziom trudności okazał się dużo wyższy i tylko Dawid uzyskał wymaganą liczbę punków (również 80%) i przeszedł do trzeciego – wojewódzkiego etapu. Dawid bardzo pilnie przygotowywał się do najwyższego etapu, gdyż był świadomy, że wymagania na tym poziomie znacznie przekraczają wiedzę i umiejętności przewidziane w podstawie programowej i programie nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej. W marcu (także w Rybniku) odbył się ostatni konkurs. Okazało się, że z całej Delegatury Rybnickiej na ten szczebel konkursu awansowało tylko dziewięcioro uczniów. Zadania okazały się bardzo trudne i Dawidowi – niestety – nie udało się zdobyć wymaganych 85% i tytułu Laureata. Został jednak finalistą Konkursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2018/2019. Mimo wszystko należy podkreślić, że jest to niebywały sukces, gdyż Dawid już dzisiaj wie, że za to osiągnięcie otrzyma 10 pkt. w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.

Ucznia do konkursu przygotowali: p. Agnieszka Kawulok i p. Marcin Obrusnik.

Gratulujemy Dawidowi wiedzy i umiejętności językowych i życzymy dalszych sukcesów, zaś nauczycielom prowadzącym chłopca tak utalentowanego i pracowitego ucznia.

M.Szymańska

Skip to content