Cykl warsztatów profilaktycznych dla naszych uczniów

W ramach systematycznej współpracy szkoły z PPP w Raciborzu w dniach 30.11.2017 r. odbyły sie warszaty dla uczniów klasy V Szkoły Podstawowej na temat: ,,Zagrożenia współczesnego Internetu” oraz uczniów klasy II i III b edukacji wczesnoszkolnej na temat: „Trening przeciwdziałania przemocy”.

13.12.2017 r. oraz 20.12.2017 r. zostały zorganizowane dwugodzinne warsztaty dla uczniów klasy IV a i IV b Szkoły Podstawowej w Krzanowicach na temat: ,,My też możemy mieć zgraną klasę”.

Głównymi celami zajęć była integracja zespołu klasowego, wzmocnienie prawidłowych relacji rówieśniczych, umiejętność dokonywania właściwych wyborów, przyjęcie postaw akceptowanych społecznie, sztuka odmawiania, stosowanie zasad komunikacji interpersonalnej, uzależnienie od Internetu, przemoc.

Tematyka zajęć dostosowana jest do grupy wiekowej oraz do potrzeb zespołu klasowego i znajduje odzwierciedlenie w programie wychowawczo – profilaktycznym szkoły oraz programie wychowawczym klasy.

Pedagog szkolny: Alina Wiśniewska

Skip to content