Cyberzagrożenia, odpowiedzialność nieletnich oraz narkotyki i dopalacze tematem spotkania dla uczniów klas szóstych i siódmej

W dniu 12.11.2019 r. (wtorek) uczniowie klasy VII wzięli udział w  spotkaniu informacyjnym nt. Odpowiedzialności nieletnich oraz narkotyków/ dopalczy, które przeprowadził z nimi Krzysztof Klimek, policjant z Wydziału ds. Nieletnich w Raciborzu. Głównym celem zajęć było dostarczenie wiedzy  zawartych w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz narkotyków/dopalaczy, uświadomienie młodych ludzi o konsekwencjach wynikających z ustawy oraz zażywania środków psychoaktywnych. Przedstawiona została prezentacja multimedialna. Slajdy zdjęć dokładnie obrazowały konsekwencje wynikające ze stosowania  substancji psychoaktywnych.

Natomiast uczniowie klas VI podczas spotkania z policjantem K. Klimkiem poznali problem hejtu i cyberzagrożeń. Prowadzący uświadomił  uczniów o formach cyberprzemocy oraz  poinformował o mechanizmach leżących u jej źródeł. Funkcjonariusz poszerzył wiedzę na temat konsekwencji grożących sprawcom cyberprzestępstw.

Alina Strzeduła

Skip to content