Błogosławieństwo czy przekleństwo – jakim językiem mówisz? WARSZTATY PROFILAKTYCZNE

26 marca br. na zlecenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w naszej szkole zorganizowano warsztaty profilaktyczne skierowane do uczniów klas V-VII oraz II-III gimnazjum.

Ich celem było uświadomienie młodzieży, jaką siłę może mieć język, zarówno mówiony jak i pisany (szczególnie ten obecny w hejtach internetowych oraz wówczas, gdy dochodzi w grupie rówieśniczej do konfliktów). Warsztaty przeprowadziła przedstawicielka fundacji „ARCHEZJA”.

Podczas spotkania był również czas na dyskusję na temat planów, marzeń i pragnień młodych ludzi oraz projekcję filmu pt. „Cyrk motyli” poruszającego problem alienacji osób niepełnosprawnych. W czasie warsztatów młodzież poszukiwała także sposobów pracy nad sobą, by wszechobecny „język nienawiści” zastąpić „mową zrozumienia i tolerancji”. Po spotkaniu uczestnicy wypełniali ankietę, która posłuży do przeprowadzenia ewaluacji.    

Skip to content