BEZPIECZNIE NA WSI MAMY – podsumowanie działań prewencyjnych

Na przełomie maja i czerwca 2022r. w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Krzanowicach przeprowadzone zostało działanie prewencyjne pn. „Bezpiecznie na wsi mamy”, które było skierowane do uczniów klas I -III. Inicjatorem tego działania prewencyjnego była Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Raciborzu w porozumieniu z dyrekcją szkoły i nauczycielami przy współudziale Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Raciborzu. Tematyka działania dotyczyła różnego rodzaju zagrożeń, które mogą spotkać dzieci w środowisku wiejskim, jak i sposobów zapobiegania im oraz promowania pozytywnych zachowań i zasad zdrowego stylu życia. W ramach prelekcji i szkoleń poruszano m.in. zagadnienia związane z zapobieganiem wypadkom dzieci w gospodarstwach rolnych, udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej, bezpieczeństwem w ruchu drogowym, a także bezpiecznym spędzaniem wolnego czasu. Wszystkie uczestniczące w działaniu podmioty starały się, by wiedza na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa dziecka w środowisku wiejskim została przekazana w przystępny sposób. Prowadzący prelekcje mieli do dyspozycji specjalnie na ten cel przygotowane prezentacje multimedialne, filmy instruktażowe, bajki dydaktyczne, plakaty, plansze, broszury prewencyjne, fantomy, odzież ochronną używaną podczas pracy ze środkami ochrony roślin i inne, a wszystko po to, by w urozmaicony sposób przekazać dzieciom te ważne treści.

W ramach zajęć szkołę odwiedził Sznupek – policyjna maskotka i policjanci z Raciborza. Dzieci miały również okazję do utrwalenia wiadomości z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przy różnych urazach w oparciu o plakaty i filmiki instruktażowe Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Raciborzu, a także wykonywały ćwiczenia praktyczne na fantomie. W ramach zajęć zapoznano dzieci z pojęciami: bezpieczeństwo, zagrożenie, bezpieczna praca, bezpieczna zabawa; uświadamiano dzieciom, że gospodarstwo rolne, to nie tylko miejsce gdzie mieszka dziecko, ale też miejsce pracy rodziców, uwrażliwiano dzieci na zagrożenia jakie niesie zabawa czy pomoc rodzicom w gospodarstwie i jak ich unikać i w jaki sposób bezpiecznie pomagać rodzicom w pracy rolniczej. Wykonano pokazy środków ochrony osobistej przeznaczonej do pracy ze środkami ochrony roślin. Dzieci zostały uwrażliwione na zagrożenia jakie mogą im grozić w różnych sytuacjach życiowych. Z racji zbliżających się wakacji tutejszy Sanepid przygotował prezentację i plakaty na temat zasad bezpiecznego wypoczynku przypominające szczególnie o zasadach bezpiecznych kąpieli na otwartych akwenach wodnych oraz przestrzegające przed pływaniem w miejscach niedozwolonych. Każdemu dziecku uczestniczącemu w prelekcji wręczono publikacje książkowe KRUS i Policji. Zajęcia zwieńczone zostały konkursami (quizem i testem wiedzy), w których mogli się sprawdzić wszyscy uczestnicy wyżej wymienionych działań. Łącznie przeszkolonych zostało 114 uczniów tej szkoły. Poziom zdobytej wiedzy był bardzo wysoki, a walka o punkty zacięta, ponieważ laureaci otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów przedsięwzięcia ( KRUS, OIP i Policję).     Ostatecznie po dogrywce laureatów poszczególnych miejsc wyłoniono w drodze losowania, a teraz podajemy ich nazwiska w przypadkowej kolejności: Paulina Nizio, Marta Ottawa, Emilka Ternka, Hanna Nachlik, Pola Kretek, Kinga Zgrzendek, Kamil Herman, Szymon Marcinowicz, Magda Szweda, Szymon Toma, Igor Malura, Wojciech Nowak, Chodorowski Olivier, Kretek Łukasz, Wziontek Nadia, Waleczek Maks, Kocjan Wojciech.

Wręczenie nagród i dyplomów przez przedstawicieli współorganizatorów nastąpiło w dniu 23 czerwca br. podczas apelu organizowanego na zakończenie roku szkolnego na terenie Szkoły Podstawowej w Krzanowicach.

KRUS i współorganizatorzy działania prewencyjnego pn. „Bezpiecznie na wsi” składają podziękowania Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Krzanowicach oraz nauczycielkom: Paniom Annie Kołodziejskiej oraz Deborze Kosel- Strózik zaangażowanym w realizację w/w projektu. Należy podkreślić, że placówka już niejednokrotnie przystępowała do różnych działań prewencyjnych proponowanych przez KRUS i dzięki zaangażowaniu kadry nauczycielskiej skutkowało to sukcesami dzieci zarówno na szczeblu powiatowym, jak i wojewódzkim czy ogólnokrajowym.

Wszystkim dzieciom dziękujemy za udział w szkoleniu i życzymy bezpiecznych wakacji, ufając, że przekazane wiadomości przyczyniły się do podniesienia poziomu szeroko rozumianego bezpieczeństwa uczniów tej szkoły.

Starszy specjalista KRUS

Agnieszka Plaskacz

 

Skip to content