Bezpieczne ferie – dzielnicowy z wizytą u nas

W dniach 11 i 12  stycznia 2023 r. odbyło się spotkanie uczniów klas: 8 a i 6 b z dzielnicowym Gminy Krzanowice Sebastianem Reszuta. Tematem spotkania było bezpieczeństwo podczas ferii zimowych. Dzielnicowy poinformował uczniów, jak  mają zadbać o własne bezpieczeństwo i postępować w przypadkach zagrożenia, omówił bezpieczne zachowania. Policjant uświadomił uczniów także o szkodliwości stosowania substancji psychoaktywnych. Ponadto przedstawił młodzieży zagrożenia płynące z cyberprzemocy.

Alina Strzeduła – pedagog szkolny

 

Skip to content