Bezpieczeństwo na wsi – pogadanka

 

W dniu 23.03.2016 r. naszą szkołę odwiedziła pani Agnieszka Plaskacz – pracownik KRUS-u (Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego). Przeprowadziła ona pogadankę na temat bezpieczeństwa na wsi. Jej odbiorcami byli: uczniowie klas I-III oraz IV-VI szkoły podstawowej. Podczas spotkania również obejrzeli ciekawą prezentację multimedialną oraz odpowiadali na pytania zadane przez prelegentkę. Inicjatorką tego działania była mgr Magdalena Klima.

M.Klima 

Skip to content