Apel podsumowujący rok szkolny 2015/2016

23. czerwca w godzinach przedpołudniowych odbyły się w naszym Zespole Szkół apele podsumowujące bieżący rok szkolny, najpierw w Szkole Podstawowej, później w Gimnazjum.

W Gimnazjum nauczyciele prowadzący zajęcia pozalekcyjne i kółka zainteresowań wręczyli wyróżniającym się uczniom dyplomy i nagrody książkowe/ rzeczowe za osiągnięcia lub zaangażowanie i systematyczną pracę w mijającym roku szkolnym. I tak panie: Urszula Słoka i Monika Sacharczuk wyróżniły uczniów za osiągnięcia matematyczne, pani Aleksandra Osadnik podziękowała za wytrwałą pracę w Samorządzie Gimnazjalnym, panie: Agnieszka Nowak i Dominika Urbas – za osiągnięcia językowe, panowie: Adam Gębski i Zbigniew Szymański – za osiągnięcia sportowe, pan Janusz Duda w sposób szczególny podziękował chłopcom, którzy przez cały rok szkolny obsługiwali sprzęt nagłaśniający, ks. Tomasz Cymbalista wręczył dyplomy i albumy książkowe o św. Janie Pawle II dla zwycięzców konkursu religijnego, a pani Marcela Szymańska podziękowała członkom kółka teatralnego za przygotowane programy artystyczne na różne uroczystości szkolne i godne reprezentowanie naszej szkoły w środowisku lokalnym.

Później uczniowie klas II wystąpili z programem artystycznym skierowanym do uczniów klas III – już prawie absolwentów ZS w Krzanowicach. Magda Pohlmann swoim pięknym śpiewem wprowadziła sentymentalny nastrój, potem były prezentacje multimedialne przedstawiające sylwetkę każdego trzecioklasisty oraz śmieszne upominki. A na zakończenie … piękna czerwona różyczka wręczana z silnym biciem serca, a odbierana nierzadko z łezką wzruszenia w oku.

M. Szymańska

Skip to content