Akcja ,,Czytanie dzieciom”

Na wzór akcji „Narodowego Czytania” w naszej szkole, w klasach 1-3, postanowiono zorganizować akcję czytania baśni, bajek i legend polskich. Akcja będzie się odbywała raz w miesiącu. Zaproszeni goście przeczytają uczniom wybrane przez wychowawczynie utwory. Po ich wysłuchaniu dzieci otrzymają do wykonania różne zadania.

Pierwszym naszym gościem był pan dyrektor Marcin Obrusnik, który przeczytał uczniom podanie wierzeniowe o krzanowickim Hassermanie.

Zadaniem do wykonania było narysowanie własnego wizerunku Hassermana. Uczniowie wykazali się niezwykłą kreatywnością i pomysłowością, a efekty ich pracy możemy podziwiać na szkolnej wystawie.

Celem akcji jest rozpowszechnienie polskiej i ludowej literatury oraz zachęcenie uczniów do czytania książek.

Wychowawczynie klas 1-3

Skip to content