97. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

 10 listopada w naszym Gimnazjum odbył się apel poświęcony tej rocznicy. Prezentacja multimedialna tym razem uwypukliła wydarzenia związane z utratą niepodległości i próbami jej ratowania: I rozbiór, reformy Sejmu Wielkiego, wojna w obronie Konstytucji 3 maja, II rozbiór, powstanie kościuszkowskie, III rozbiór, powstanie listopadowe i styczniowe.

Następnie uczniowie poznali etapy uzyskiwania niepodległości podczas I wojny światowej: walki legionów i innych polskich formacji, tworzenie tymczasowych rządów, przekazanie Józefowi Piłsudskiemu funkcji Naczelnika Państwa.

Później gimnazjaliści poznali wydarzenia związane z kształtowaniem granic II Rzeczypospolitej, np. powstanie wielkopolskie, powstania śląskie, wojnę polsko-radziecką.

Pokaz wzbogaciły fragmenty filmów: Sól ziemi czarnej oraz Po latach niewoli wstaje Polska, z którego zaczerpnięto charakterystyczne dla tego okresu wiersze.

Lektorami byli: Adam Kucza i Justyna Hanka.

Jolanta Draganek-Cybulska

 

 

Skip to content