29.10.2018r – Dniem Profilaktyki w szkole

W dniu 29.10.18 r. odbyły  się 3-godzinne warsztaty  z zakresu profilaktyki behawioralnej programu Cuder dla uczniów  klas. V- VI Szkoły Podstawowej im. Wł. Broniewskiego w Krzanowicach poprzedzone wcześniej ankietowaniem uczniów w zakresie aktywności w cyberprzestrzeni.

Cele programu CUDER :

  1. Wzmocnienie czynników chroniących uczniów przed szeroką gamą zachowań ryzykownych wynikających z procesu rozwoju oraz dysfunkcji środowiskowych.
  2. Podniesienie wieku inicjacji związanych z przyjmowaniem środków psychoaktywnych i powiązanych z tym zachowań.
  3. Uwrażliwienie dzieci i młodzieży na zagrożenia płynące z nowoczesnych technologii i wskazanie sposobów na rozważne korzystanie z komputera, Internetu oraz telefonów komórkowych.
  4. Pokazanie zdrowych sposobów na prawidłowy rozwój i radzenie sobie w problemami związanymi z okresem adolescencji.
  5. Zmiana przekonań normatywnych dotyczących zachowań młodzieży.

Program inicjuje i wzmacnia refleksyjność wśród uczestników. Im bardziej uczeń refleksyjny tym lepiej chroniony jest przed zagrożeniami. CUDER jest programem profilaktyki zintegrowanej wg modelu dr. Szymona Grzelaka. Największy nacisk w programie wywierany jest  na inicjowanie rozwoju sfery motywacji do dobrego działania i dopiero, kiedy wychowanek potrafi odpowiedzieć  na pytanie: „Po co mam być dobrym człowiekiem?”, dostaje podpowiedzi, w jaki sposób takim się stać.

Główne wartości programu to: prawda, miłość i wolność.

Główne strategie profilaktyczne wykorzystane w programie: wzmocnienie harmonijnego rozwoju ucznia, obniżenie poziomu napięć, wzmocnienie mody na radość.

Spotkanie z uczniami składało się podzielone na trzy części:
1. Kim jesteś? – prezentacja antropologii personalistycznej w formie pionka do gry.
2. Część dotycząca problemu uzależnień behawioralnych.
3. Wielkoformatowa gra planszowa – rozegranie przykładowej gry profilaktycznej CUDER.

W tym samym dniu odbyło się szkolenie Rady Pedagogicznej oraz pedagogizacja rodziców uczniów kl. V- VI w zakresie realizacji programu C- ciało U- umysł D- duch E-emocje R- relacje.

Prelegentami programu  profilaktyki zintegrowanej byli przedstawiciele Fundacji  Wspomagającej Wychowanie Archezja z Ojcowa. Działanie to zostało zrealizowane i sfinansowane we współpracy z Gminnym Koordynatorem ds. Przemocy i Uzależnień p. Danutą Adamczyk  w ramach zadania ,,Spójrzmy na siebie inaczej’’.

Kolejnym ważnym działaniem w tym dniu była pedagogizacja rodziców uczniów kl. V- VI SP przeprowadzona przez dzielnicowego Krzysztofa Klimka w zakresie profilaktyki narkomanii. Rodzice obejrzeli prezentację multimedialną oraz mieli możliwość poznania  imitacji substancji psychoaktywnych oraz przedmiotów służących  do ich wykonania.

Alina Wiśniewska

Skip to content