101. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

9 listopada w naszej szkole odbyły się dwa apele poświęcone tej rocznicy, ponieważ uczniów podzielono na dwie grupy wiekowe i poruszaną tematykę dostosowano do ich możliwości intelektualnych.

Grupa młodszych uczniów z klas I – III wysłuchała krótkiej pogadanki na temat zbliżającego się święta i po odśpiewaniu dwóch zwrotek hymnu obejrzała filmik poświęcony niepodległości, stworzony na bazie Animowanej historii Polski i opatrzony stosownym komentarzem.

Uczniowie klas IV-VIII najpierw odśpiewali cztery zwrotki hymnu, a dzięki prezentacji multimedialnej, przy wsparciu lektorów: Natalii Kaletki i Dawida Pohlmanna przypomnieli sobie daty wydarzeń związanych z utratą niepodległości i próbami jej ratowania (I rozbiór, II rozbiór, powstanie kościuszkowskie, III rozbiór, powstanie listopadowe i styczniowe). Tę część uroczystości ubarwiła deklamacja wiersza Juliusza Słowackiego W pamiętniku Zofii Bobrówny przez Wiktorię Krajs.

Następnie poznali etapy uzyskiwania niepodległości podczas I wojny światowej (walki legionów i innych polskich formacji, kryzys przysięgowy, tworzenie tymczasowych rządów, przekazanie Józefowi Piłsudskiemu funkcji Naczelnika Państwa) oraz zgłębili swoją wiedzę odnośnie chronologii wydarzeń związanych z kształtowaniem granic II Rzeczypospolitej (powstanie wielkopolskie, powstania śląskie, wojna polsko-radziecka).

W dalszej części spotkania zaprezentowano film, który był kompilacją nagrań dostępnych na https://www.youtube.com (m.in. wykorzystano: Animowaną historię Polski oraz zwiastuny filmów : 1920 Bitwa warszawska,  Katyń, Miasto 44 ,Generał Nil ; Wałęsa. Człowiek z nadziei). Celem projekcji było ukazanie najważniejszych dziejów naszego narodu od Mieszka I do powstania III Rzeczypospolitej.

Apel zakończył się odśpiewaniem przez Wiolinki piosenki Jak długo na Wawelu.

Wierzymy, że zróżnicowane formy przekazu przyczyniły się do poszerzenia wiedzy uczniów o drogach Polaków do niepodległej Ojczyzny.

                   Jolanta Draganek-Cybulska, Anida Kaczmar, Aurelia Trojańska oraz nauczycielki klas I- III

Skip to content