Dostępność cyfrowa

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Szkoły Podstawowej

imienia Wł. Broniewskiego w Krzanowicach

Szkoła Podstawowa im. Wł. Broniewskiego w Krzanowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej w Krzanowicach.

Data publikacji strony internetowej: początek 2014 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r., o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

– zamieszczane informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,

– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

– zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacja zwrotna i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem mailowym: spkrzanowice@poczta.onet.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 410 70 10

Ta samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Skip to content