II Powiatowy Festiwal Piosenki Turystycznej, Harcerskiej i Patriotycznej: 19.03.2019 r.