O szkole

Zespół Szkół Krzanowice

W Zespole Szkół uczniowie kształcą się na trzech poziomach edukacyjnych:

 • pierwszy – nauczanie zintegrowane
 • drugi – klasy I-VI Szkoły Podstawowej
 • trzeci – klasy I-III Gimnazjum

Dzieci i młodzież o szczególnych potrzebach edukacyjnych mają zapewnioną pomoc w postaci zajęć rewalidacji indywidualnej, zespołów wyrównawczych i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych prowadzonych przez nauczycieli specjalistów. W Zespole uczy się od klasy I Szkoły Podstawowej dwóch języków: angielskiego jako języka obcego i niemieckiego jako języka mniejszości narodowej. Swoje zainteresowania i zdolności uczniowie rozwijają na licznych kółkach zainteresowań, np. informatycznym, teatralnym, wokalnym, tanecznym, plastycznym, kółkach przedmiotowych. Uczniowie działają także w organizacjach szkolnych takich jak: LOP, PCK, TPD, UKS oraz w Samorządach Uczniowskich.

Zespół oraz wchodzące w jego skład: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum posiadają swoje statuty. Nauczyciele co roku opracowują plany wychowawcze i profilaktyczne, oceniają uczniów zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, określają standardy jakie uczeń musi spełnić na poszczególne oceny z każdego przedmiotu. Wszystko to wynika nie tylko z obowiązujących przepisów prawa oświatowego, ale przede wszystkim z troski o prawidłowy rozwój uczniów pod względem dydaktycznym, wychowawczym, zdrowotnym i fizycznym.


Logo - Lepsza Szkoła_html_1dc0391ewiarygodna szkoła

Najlepsi uczniowie Zespołu Szkół

 • Karolina Znańska

  klasa II b Gimnazjum
  średnia ocen: 4,93

 • Aleksandra Hołda

  klasa II SP
  wyróżnienie

 • Laura Żurek

  klasa II SP
  wyróżnienie

 • Wiktoria Drzymała

  klasa III b SP
  wyróżnienie

 • Paulina Hanka

  klasa II a Gimnazjum
  średnia ocen: 4,78

 • Martyna Błaszczok

  klasa I b SP
  wyróżnienie

 • Oskar Sławik

  klasa III b SP
  wyróżnienie

 • Justyna Hanka

  klasa II b Gimnazjum
  średnia ocen: 4,88

 • Martyna Rudek

  klasa IV SP
  średnia ocen: 5,18

 • Emilia Zięć

  klasa II SP
  wyróżnienie

 • Anna Wiszkony

  klasa V SP
  średnia ocen: 5,27

 • Paulina Sławik

  klasa III a SP
  wyróżnienie

 • Patryk Kaszny

  klasa V SP
  średnia ocen: 4,96

 • Dawid Jendrzej

  klasa I a SP
  wyróżnienie

 • Mateusz Pytel

  klasa II b Gimnazjum
  średnia ocen: 4,79

 • Robert Kaszny

  klasa I b Gimnazjum
  średnia ocen: 4,77

 • Kamila Sławik

  klasa I a SP
  wyróżnienie

 • Dominik Mrowiec

  klasa I a Gimnazjum
  średnia ocen: 5,03

 • Justyna Neblik

  klasa II a Gimnazjum
  średnia ocen: 5,18

 • Emilia Gorzalnik

  klasa II SP
  wyróżnienie

 • Dominik Wyglenda

  klasa V SP
  średnia ocen: 5,29

 • Paulina Herzog

  klasa VI SP
  średnia ocen: 5,14

 • Sandra Poloczek

  klasa II SP
  wyróżnienie

 • Dominika Kubny

  klasa III a Gimnazjum
  średnia ocen: 4,77

 • Julia Kerner

  klasa III b SP
  wyróżnienie

 • Julia Bortel

  klasa IV SP
  średnia ocen: 4,95

 • Julia Kretek

  klasa II SP
  wyróżnienie

 • Marta Plura

  klasa II SP
  wyróżnienie

 • Szymon Herzog

  klasa I a Gimnazjum
  średnia ocen: 5,34

 • Tobiasz Nachlik

  klasa II SP
  wyróżnienie

 • Laura Kimel

  klasa I c SP
  wyróżnienie

 • Oliwer Polednik

  klasa III a SP
  wyróżnienie

 • Pascal Holajn

  klasa III a SP
  wyróżnienie

 • Jakub Żarski

  klasa I b SP
  wyróżnienie

 • Adam Kucza

  klasa II a Gimnazjum
  średnia ocen: 4,85

 • Szymon Plura

  klasa VI SP
  średnia ocen: 5,08

 • Magdalena Kerner

  klasa I a SP
  wyróżnienie

 • Viktoria Klimaszka

  klasa I b SP
  wyróżnienie

 • Zuzanna Barcik

  klasa I c SP
  wyróżnienie

 • Kamil Raciak

  klasa I a Gimnazjum
  średnia ocen: 4,77

 • Karmen Kretek

  klasa IV SP
  średnia ocen: 5,02

 • Natalia Kaletka

  klasa III a SP
  wyróżnienie

 • Sara Lopocz

  klasa II b Gimnazjum
  średnia ocen: 4,88

 • Adam Myschi

  klasa I c SP
  wyróżnienie

 • Karolina Witek

  klasa I b Gimnazjum
  średnia ocen: 4,80

 • Oliwia Adamczyk

  klasa I b SP
  wyróżnienie

 • Patryk Hasse

  klasa III a Gimnazjum
  średnia ocen: 4,82

 • Laura Śliwka

  klasa III b SP
  wyróżnienie

 • Sandra Gajda

  klasa I b Gimnazjum
  średnia ocen: 5,38

 • Wiktoria Sławik

  klasa III b SP
  wyróżnienie

 • Kacper Kuziak

  klasa II SP
  wyróżnienie

 • Oliwia Slotosch

  klasa V SP
  średnia ocen: 5,10

 • Dorota Himel

  klasa II b Gimnazjum
  średnia ocen: 4,96

 • Paulina Miczajka

  klasa I a Gimnazjum
  średnia ocen: 4,98

 • Tobiasz Szypuła


 • Weronika Ossowska

  klasa I c SP
  wyróżnienie

 • Oliwia Stroka

  klasa III b SP
  wyróżnienie

 • Vanessa Slotosch

  klasa III a SP
  wyróżnienie

 • Karolina Könighaus

  klasa I b SP
  wyróżnienie

 • Katarzyna Wiszkony

  klasa III a SP
  wyróżnienie

 • Natalia Kretek

  klasa I a Gimnazjum
  średnia ocen: 4,97

 • Natalia Siwoń

  klasa I a SP
  wyróżnienie

 • Julia Jureczka

  klasa I a SP
  wyróżnienie

 • Szymon Bielak

  klasa VI SP
  średnia ocen: 4,83

 • Kamil Gołombek

  klasa III a SP
  wyróżnienie

 • Tomasz Burban

  klasa II b Gimnazjum
  średnia ocen: 5,07

 • Rafał Rodak

  klasa V SP
  średnia ocen: 4,75

 • Wiktoria Deeg

  klasa III a SP
  wyróżnienie

 • Nikola Strzeduła

  klasa V SP
  średnia ocen: 4,75

 • Marcel Lopocz

  klasa III a SP
  wyróżnienie

 • Szymon Nachlik

  klasa I b Gimnazjum
  średnia ocen: 5,41

 • Artur Machowski

  klasa III a Gimnazjum
  średnia ocen: 4,78

 • Patryk Ternka

  klasa I a SP
  wyróżnienie

 • Andrea Wojak

  klasa III b Gimnazjum
  średnia ocen: 5,51

 • Sara Newrzela

  klasa III b SP
  wyróżnienie

 • Marta Černy

  klasa III b Gimnazjum
  średnia ocen: 4,75

 • Gabriel Heide

  klasa II SP
  wyróżnienie

 • Nadia Holubek

  klasa III a SP
  wyróżnienie

 • Magdalena Gębska

  klasa I a SP
  wyróżnienie

 • Dawid Pohlmann

  klasa III b SP
  wyróżnienie

 • Agnieszka Wydra

  klasa I b SP
  wyróżnienie

 • Kinga Maindok

  klasa VI SP
  średnia ocen: 4,79